Dodaj stron do ulubionych.
Wr na stron gwn serwisu.
A ta ikonka nic nie robi.
www.DoBaku.pl - Krakw : mapa, paliwa, fotoradary
     
Mapa Krakowa, plan miasta Stacje benzynowe i LPG - ceny paliw Aktualnoci

szukaj na mapie Krakowa:
Szukaj obiektu
spis ulic i osiedli
Insalacje gazowe
najtańsze paliwa
Brak aktualnej najniższej ceny dla tego rodzaju paliwa

Pokaż na jakiej stacji najtaniej
Insalacje gazowe Krakw Ogloszenia Krakow
Wybierz rodzaj paliwa:
Kiedy aktualizowano ceny:
Fragment nazwy:
Szukaj stacji

USŁUGI REKLAMOWE


Poniżej przedstawiamy usługi reklamowe świadczone w serwisie DoBaku.pl. Ceny już od 50 złotych netto za miesiąc emisji. Przy płatności z góry za 3 miesiące atrakcyjne rabaty. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (kom. 888 966 544) .

Cennik i statystyki oglądalności serwisu przesyłamy na życzenie.


Spis treści


USŁUGI REKLAMOWE

I. Usługi reklamowe zwykłe

1. Billboard (750 x 100)
2. Skyscraper (160 x 400)
3. Boks reklamowy (160 x 400)
4. Artykuł sponsorowany

II. Usługi reklamowe dedykowane dla stacji paliw

1. Prezentacja aktualnych cen stacji na głównej stronie serwisu.
2. Prezentacja cen stacji na pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania.
3. Oznaczenie stacji dedykowanymi ikonami

III. Sponsoring serwisu

IV. Inne usługi reklamowe

REGULAMIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNAI. Usługi reklamowe zwykłe.

1. Billboard (750 x 100)

Banner typu Billboard, widoczny na samej górze, doskonałe miejsce reklamowe.Szczegóły techniczne


2. Skyscraper (160 x 400)

Skyscraper jest umieszczany po lewej stronie na podstronie zawierającej ceny paliw, doskonale widoczny przy korzystaniu z wyszukiwarki.Szczegóły techniczne


3. Boks reklamowy (160 x 60)

Boks reklamowy jest elementem graficznym umieszczanym w kolumnie w lewej części strony serwisu. Funkcjonalnie jest identyczny z bannerem zwykłym.Szczegóły techniczne
4. Artykuł sponsorowany.

Artykuł sponsorowany jest umieszczany w całości w dziale Aktualności natomiast jego skrót jest widoczny w określonym czasie na głównej stronie serwisu. Po okresie emisji artykuł pozostaje w archiwum serwisu.II. Usługi reklamowe dedykowane dla stacji paliw

1. Prezentacja aktualnych cen stacji na głównej stronie serwisu.

Prezentacje polega na umieszczeniu na pierwszej stronie serwisu (adres http://www.dobaku.pl) bloku graficznego zawierającego nazwę stacji paliw, jej adres, aktualne ceny, oraz odnośnik do pozycji stacji na mapie Krakowa. Usługa ta jest aktywna wyłącznie dla jednej stacji z terenu Krakowa w danym okresie czasu.2. Prezentacja cen stacji na pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania.

Prezentacja polega na wypisaniu stacji paliw w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki stacji w pierwszej kolejności (o ile ceny stacji spełniają wybrane przez internautę kryteria) oraz wyróżnieniu stacji wybranym kolorem. W przypadku istnienia większej ilości sponsorowanych stacji będą one sortowane zgodnie z wyborem internauty.

3. Oznaczenie stacji dedykowanymi ikonami.

Stacje paliw mogą być wyróżnione na mapie poprzez użycie dedykowanych ikon, przykładowo loga lub znaku firmowego (do uzgodnienie).III. Sponsoring serwisu

Ilość i rodzaj usług reklamowych udostępnianych w ramach sponsoringu zostaje określony w trakcie indywidualnych rozmów z klientem. Przykładowo, w ramach sponsoringu można:
- umieścić stałe elementy graficzne reklamodawcy na wszystkich stronach serwisu,
- wprowadzić modyfikacje w układzie graficznym serwisu,
- określić wyłączność na reklamy danego reklamodawcy w serwisie, itp.IV. Inne usługi reklamowe

Usługi nie wymienione powyżej są określane w drodze indywidualnych rozmów z reklamodawcą. Zapraszamy do negocjacji!

REGULAMINI. Postanowienia ogólne

1. Usługi reklamowe w sewisie DoBaku są realizowane w oparciu o niniejsze zasady.

2. Właściciel serwisu ani firma prowadząca serwis (ISO Emilia Kowalik) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ani za zawartość stron wskazywanych przez odnośniki reklam.

3. Firma prowadząca serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia reklamowego oraz wstrzymania emisji reklamy bez podania przyczyny, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść reklam jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub naraża prawa osób trzecich.

4. Firma prowadząca serwis zastrzega sobie praw do odmowy przyjęcia zlecenia w przypadku gdy jego realizacja byłaby sprzeczna z interesem firmy.

5. Firma prowadząca serwis zastrzega sobie prawo oznaczenia elementów reklamowych słowami "reklama", "link sponsorowany" i podobne.


II. Realizacja usług reklamowych

1. Zamówienia na usługi reklamowe przyjmowane są minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia emisji.

2. Wszelkie materiały reklamowe, konieczne do wykonania usługi reklamowej powinny być dostarczone conajmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia emisji.

3. Niedotrzymanie terminów zamówienia i/lub niedotrzymanie terminów dostarczenia materiałów reklamowych zwalnia firmę prowadzącą serwis z wszelkiej odpowiedzialności, jaka mogłaby wyniknąć z obowiązku realizacji danego zamówienia.

4. Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (akceptowalne są także e-mail i faks) do 7 dni przed datą emisji reklamy, pod rygorem nieważności.

5. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania techniczne określone w specyfikacji technicznej.

6. Wynagrodzenie za emisję reklamy jest określone w cenniku.

7. Płatności za reklamę należy dokonać przed jej emisją.

8. Firma prowadząca serwis zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji reklamy w przypadku niedokonania płatności w terminie przez zleceniodawcę.


III. Reklamacje

1. Złożenie reklamacji nie zwalnia zleceniodawcy od wniesienia opłaty za zlecenie.

2. Reklamacje dotyczące i jakości realizacji usługi reklamowej powinny być składane wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia emisji reklamy. W przypadku uzasadnionych reklamacji, firma firma prowadząca serwis jest zobowiązana wprowadzić odpowiednie zmiany w reklamie, po konsultacji ze zleceniodawcą.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy prowadzącej serwi usługa reklamowa nie może być zrealizowana w określonym czasie, jej realizacja ulega wydłużeniu, lub też pozostała liczba wyświetleń jest wykorzystywana w kolejnym zleceniu.SPECYFIKACJA TECHNICZNAReklamy powinny spełniać poniższe wymagania:

1. Rozmiary reklam powinny wynosić odpowiednio (sze x wys):
- billboard - 750 x 100 px
- boks reklamowy - 160 x 60 px
- skyscraper - 160 x 400 px

2. Akceptowane są następujące formaty reklam:
JPEG, GIF, GIF animowany, PNG, animacja Flash

3. Wraz ze elementem reklamowym należy dostarczyć adres url, na który reklama ma wskazywać.

4. Rozmiary reklam nie mogą przekraczać: - billboard - 35 kB - boks reklamowy - 20 kB - skyscraper - 35 kB

5. Alt-text dla plików obrazkowych nie powinien być dłuższy od 30 znaków.

6. Ograniczenia dla formatu SWF:
- reklama nie może generować błędów ani ostrzeżeń podczas wyświetlania,
- brak efektów dźwiękowych,
- reklama nie może wykorzystywać cookies,
- plik nie może być zabezpieczony przed debugowaniem, zalecamy dostarczenie plików źródłowych,
- w przypadku wykorzystania niezapętlonej animacji ostatnia klatka powinna zawierać instrukcję stop(),
- reklama powinna zawierać warstwę z przyciskiem, na którym zdefiniowna jest akcja:

on (release)
{
getURL(_root.click, "_blank");
}


[ reklama | zastrzeżenia prawne i regulamin | kontakt | prywatność | pomoc | linki ]